Hvor højt skal dit hegn være?

Der kan være så utroligt meget forskel på, hvor højt et net kan være fra sted til sted, hvor man sætter det op, og det har jo også noget at gøre med, hvad det er for en type, som man vælger.
Man kan gå rundt i en park, og så ser man et minimalt hegn, der indhegner en græsplæne, hvor der så står, at græsset ikke må betrædes, selvom man tydeligvis kan gøre det uden problemer.
Det er egentlig fordi, at man gerne vil sætte et skel op her, og så stoler man på, at man kan stole på andre mennesker, at de opfører sig ordentligt.
For det er jo bare ikke så flot i en offentlig park, at der er meterhøje hegn, der skygger for udsigter og holder solens stråler væk fra en.
Så kan man have et fængsel, hvor hegnet gerne skal være utroligt højt, så folk ikke kan kravle over det, og man har nok sat pigtråd op her, så det bliver endnu sværere at forcere – og så bliver man mødt af et hegn mere bagefter…

Hegnet skal passe i den rette højde

Nu er der næppe så mange mennesker, der står for at vedligeholde en offentlig park, eller de driver et fængsel, så det er nok mere på privat grund, at man taler om, at man skal have opført et hegn.
Det kan så være et hegn, der skal skærme af for larmen fra en vej, og det kan så være et “lukket” hegn, som man ikke kan se igennem.
Atter kan det være sådan et hegn, man sætter op ved ens skel, så man kan vise naboen, hvor ens grund begynder.
Hegnet kan også være for at holde dyr inde, og angående dette kan det jo også være en landmand, der sætter et hegn op, så han kan holde styr på sine dyr, så de ikke løber væk, og så kan man samtidig have dyrene opdelt på denne måde.
Der er mange ting, som man kan bruge et hegn til, og det er da også en virkelig gammel opfindelse, som man nu kan få i mange forskellige afskygninger – og højder – alt efter, hvad man skal bruge det givne hegn til.