Så magtfuldt var Romerriget

Romerriget var et af de store imperier i den antikke verden. Da det var på sit højeste, omfattede det det meste af Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Det dækkede over to millioner kvadratkilometer og havde over 60 millioner indbyggere.  Romerriget blev styret af et monarki, og dets hovedstad var Rom. Imperiet var opdelt i provinser med hver sin guvernør. Det romerske senat var en gruppe af adelsmænd, der rådgav kejseren. Den romerske hær var en af de største og mest effektive i verden. Den erobrede nye lande til imperiet og forsvarede det mod fjender. Romerne var fremragende ingeniører og byggede veje, broer og akvædukter. De udviklede også et retssystem, som stadig bruges i dag. Romerrigets fald begyndte i det 3. århundrede e.Kr. Barbarer invaderede fra nord og øst, og interne stridigheder svækkede imperiet. I 476 e.Kr. blev den sidste kejser styrtet, og imperiet var officielt slut. Selv om det ikke længere eksisterer, har Romerriget haft en dybtgående indflydelse på verden.